51058 - Η θεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η θεμελίωση
της έννοιας
της παγκόσμιας
κληρονομιάς
προέρχεται
από τη νίκη
των εικόνων
γιατί αυτές
έδειξαν
πόσο σημαντικό
είναι το στοιχείο
το πολιτιστικό
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.