51061 - Ο ριζοσπαστικός μισεί την ιστορία

Ν. Λυγερός

Ο ριζοσπαστικός μισεί την ιστορία
γιατί αυτή αποδεικνύει τη συνέχεια
ενώ αυτός θέλει μόνο την αρχή
χωρίς καν να υπάρχει παρελθόν
αλλά δεν ξέρει ότι αυτό σημαίνει
ότι δεν θα έχει ούτε μέλλον.