51064 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
επιστημονική
φαντασία
όταν ακούς
τι θέλουν
να κάνουν
οι δογματικοί
είναι μόνο
η θλιβερή
πραγματικότητα
που παράγει
η άγνοια.