51065 - Επιτέλους

Ν. Λυγερός

Επιτέλους
η Κύπρος
αποφάσισε
να μη στείλει
στο σχολείο
τα νήπια
και τα προνήπια
γιατί
αντιλήφθηκε
το μέγεθος
του κινδύνου
για τους αθώους.