51066 - Λίγο χημεία

Ν. Λυγερός

Λίγο χημεία
να ήξερες
θα έβλεπες
πόσο σημαντικοί
είναι οι βαθμοί
του οινοπνεύματος
για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊου
και δεν θα πίστευες
στην άγνοια.