51068 - Δεν είσαι

Ν. Λυγερός

Δεν είσαι
Δίκαιος
αν δεν αντισταθείς
στην πράξη
βαρβαρότητας
που οδηγεί
τα άτομα
να στείλουν
τους μικρούς
ανθρώπους
να μολυνθούν
και να πεθάνουν.