51083 - Η Eπανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Eπανάσταση
ξέχασε
την ουσία
του Διαφωτισμού
και διέπραξε
εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας
καταστρέφοντας
πολιτισμικά
στοιχεία
που συνέχιζαν
την ιστορία
των Αθώων.