51084 - Η γεωγραφία

Ν. Λυγερός

Η γεωγραφία
εύκολα συμβαδίζει
με τη βαρβαρότητα
γιατί αυτή
ενδιαφέρεται
για το μέγεθος
και την έκταση
αφού είναι
εκ φύσης
επεκτατική
έτσι τη χρησιμοποιεί
για να καταπατήσει
την ιστορία.