51086 - Η αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση
δεν επαρκεί
χρειάζεται
η επαναφορά
της μνήμης
αλλιώς δεν έχει
κανένα νόημα
η αποδοχή
του εγκλήματος
κατά της Ανθρωπότητας.