51087 - Η λήθη

Ν. Λυγερός

Η λήθη
παράγει
λύπη
γιατί ξέρει
ότι η χαρά
συνδυάζεται
με την αγάπη
και αυτή
είναι
της Ανθρωπότητας
όχι της βαρβαρότητας.