51089 - Αναρωτιόσουν

Ν. Λυγερός

Αναρωτιόσουν
ακόμα και τώρα
για τη συμπεριφορά
του Χριστού
εντός του ναού
με αυτούς
που έλεγαν
ότι είναι πιστοί
ξέρεις τώρα
ότι ήταν μόνο
θρήσκοι
χωρίς ουσία.