51090 - Αν οι Στωικοί

Ν. Λυγερός

Αν οι Στωικοί
είχαν ήδη σκεφτεί
πώς σκεφτόμαστε
επειδή εξέταζαν
την πραγματικότητα
με ορθολογισμό
είναι ο Αριστοτέλης
που πέρασε
στην κωδικοποίηση
με τη συλλογιστική
αλλά υπήρχε
ακόμα δρόμος
έως τη λογική
πρώτου τύπου.