51091 - Στην εξέλιξη

Ν. Λυγερός

Στην εξέλιξη
της Λογικής
μη σταματάς
στον Kant
συνέχισε
με Russell,
Wittgenstein,
Gödel, Turing,
Shannon,
Chaitin
για ν’ ανακαλύψεις
ταυτόχρονα
και τη κομψότητα
του έργου της.