51093 - Οι σχέσεις στη λογική

Ν. Λυγερός

Οι σχέσεις στη λογική
είναι η σύζευξη,
η διάζευξη,
η άρνηση,
η συνεπαγωγή
κι όλες αυτές
μπορείς
να τις εξετάσεις
ως στοιχεία
της θεωρίας
σχέσεων
του Roland
Fraïssé.