51098 - Ελάχιστες είναι

Ν. Λυγερός

Ελάχιστες είναι
οι επιστήμες
που αντέχουν
το κριτήριο
της διαψευσιμότητας
και μία από αυτές
είναι τα μαθηματικά
γιατί οι άλλες
πάντοτε
προσπαθούν
να σωθούν
με τη διαχείριση
των εξαιρέσεων.