51103 - Όλα τα δέντρα

Ν. Λυγερός

Όλα τα δέντρα
είναι
σύνολα
μερικής
διάταξης
έτσι
ξέρεις
πως
λειτουργούν
δομικά
όταν
το εξετάζεις
μαθηματικά.