51104 - Για να πάρεις

Ν. Λυγερός

Για να πάρεις
μια σωστή απόφαση
δεν σε βοηθάει
ο δογματισμός
αλλά η λογική
γι’ αυτό πρέπει
να μάθεις
τις βάσεις της
για να ξέρεις
πώς σκέφτεσαι
όταν σκέφτεσαι.