51105 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
πώς λειτουργεί
το αυτοαναφορικό
στοιχείο
για να καταλάβεις
τις δομικές
επιπτώσεις
όταν σκέφτεσαι
πέρα
από τα όρια
των αρχικών
δεδομένων
για να καταλάβεις
και την απόδειξη
του θεωρήματος
της μη πληρότητας
του Gödel
έτσι ώστε
να απελευθερωθείς
μαθηματικά.