51106 - Όταν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπεις
πιο βαθιά
την υπερανθρωπιά
του Χριστού
καταλαβαίνεις
ότι ακολουθεί
τη λογική
της αγάπης
πέρα από τα όρια
γιατί δεν περίμενε
να έρθουν
οι Αθώοι
στην εκκλησία
αλλά πήγαινε
αυτός.