51110 - Το πρώτο δώρο

Ν. Λυγερός

Το πρώτο δώρο
που κάνει
ο Αθώος
στον Δίκαιο
είναι η αδικία
επειδή
δεν τον φοβούνται
ενώ αποφεύγουν
να κάνουν
το ίδιο
στον βάρβαρο
που φοβούνται.