51111 - Αν μακροθυμείς

Ν. Λυγερός

Αν μακροθυμείς
λειτουργείς
Χρονοστρατηγικά
και μπορείς
να αγαπάς
τους άλλους
όχι μόνο
τώρα
αλλά
και εντός
των αιώνων
αφού είσαι
Δίκαιος.