51112 - Αν η αγάπη

Ν. Λυγερός

Αν η αγάπη
χρηστεύεται
είναι το βέλτιστο
αλλά συχνά
πρέπει πρώτα
να αντιμετωπίσει
το θέμα της αδικίας
και γι’ αυτό
είναι απαραίτητο
να είναι ανθεκτική
για να μπορέσει
να εκφραστεί
ελεύθερα.