51114 - Η αλήθεια

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια
είναι θεμέλιο
πάνω στο οποίο
μπορεί να χτιστεί
η αγάπη
που δεν ζηλεύει
επειδή είναι
ταυτόχρονα
όμορφη
γι’ αυτό προτιμά
την χαρά των παιδιών
παρά την αγάπη
αφού είναι
μόνο προσφορά.