51118 - Αυτός που δεν ξεχνά, αγαπά

Ν. Λυγερός

Αυτός που δεν ξεχνά, αγαπά
και αυτό χαρακτηρίζει
τον άνθρωπο
ενώ το άτομο
ξεχνά
και δεν έχει
το πρόβλημα
της αγάπης
παρά μόνο
για τον εαυτό του
και την επιβίωσή του
εντός της κοινωνίας.