51123 - Η γνήσια προσφορά

Ν. Λυγερός

Η γνήσια προσφορά
είναι πάντα
του Χρόνου
γιατί δεν είναι
ανάγκη
να φαίνεται
παντού
αλλά πάντα
για ν’ αγγίξει
και τους αιώνες
των αιώνων.