51124 - Το Δώρο είναι προσφορά

Ν. Λυγερός

Το Δώρο είναι προσφορά
λόγω Χρόνου
γιατί θέλει
διάρκεια
για να γεννηθεί
και να ζήσει
ανάμεσα
στους ανθρώπους
και να κάνει
την υπέρβαση του
εντός του πλαισίου
της Ανθρωπότητας.