51125 - Το Opus

Ν. Λυγερός

Το Opus
γίνεται
Corpus
μέσω
του Δώρου
γιατί
η γραφή
γίνεται
βιβλίο
και ο Λόγος
Πράξη
για τους Άλλους.