51133 - Η μουσική

Ν. Λυγερός

Η μουσική
είναι σύμπαν
ολόκληρο
που έχει
πολλές
διακλαδώσεις
που πρέπει
να εξερευνήσεις
για να είσαι
πιο ανθρώπινος
αφού βλέπεις
την Ανθρωπότητα.