51134 - Κομμάτια

Ν. Λυγερός

Κομμάτια
Ανθρωπότητας
είναι
η μουσική
και αποτελεί
σκέψη
που παράγει
έργο
και δημιουργεί
συνέχεια
έτσι είναι
καλό
να τα μάθεις
για να ζήσεις
ελεύθερος.