51135 - Μια μόνο

Ν. Λυγερός

Μια μόνο
χορδή
που ενισχύουν
οι αρμονικές
για να μπορεί
να παίξει
ο άνθρωπος
που δεν βλέπει
αλλά
νιώθει
την ουσία
της μουσικής.