51136 - Όσο πιο πολλά

Ν. Λυγερός

Όσο πιο πολλά
όργανα
γνωρίζεις
τόσο καλύτερα
ξέρεις
τον πλούτο
της ποικιλίας
της Ανθρωπότητας
γιατί αν οι ήχοι
έχουν μια παγκοσμιότητα
με τα όργανα όμως
αποκτούν
μια υπογραφή
που αποτελεί
προστιθέμενη
αξία
για την ανθρωπιά.