51153 - Οι τεχνητές γλώσσες

Ν. Λυγερός

Οι τεχνητές γλώσσες
είναι ένα πρώτο βήμα
για να καταλάβεις
το παρελθόν
του μέλλοντος
των υπερδομών
και να δεις
πώς λειτουργούν
ότι δεν κάνουν
λάθη
λόγω προσέγγισης
και απλοποιούν
και τις δυσκολίες
για να φαίνεται
πιο καθαρά
το αποτέλεσμα
που αναζητάς.