51161 - Επειδή

Ν. Λυγερός

Επειδή
η Γερμανία
ήθελε
ν’ αποφύγει
τον διαμελισμό
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
συμβούλεψε
τους Τούρκους
να εφαρμόσουν
την τεχνική
της εξόντωσης
του πληθυσμού
όπως
είχαν κάνει
στη Ναμίμπια
ενάντια
στους Νάμα
και Χερέρος.