51162 - Το μουσουλμανικό δίκαιο

Ν. Λυγερός

Το μουσουλμανικό δίκαιο
που δεν κατηγορεί
ούτε βέβαια
καταδικάζει
το έγκλημα
ενός μη μουσουλμάνου
από έναν μουσουλμάνο
συνδυάστηκε
με τους στόχους
της Γερμανίας
που ήθελε
ν’ αντέξει
η Τουρκία
τον διαμελισμό
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
για να μην ωφεληθεί
η Γαλλία
ή η Αγγλία.