51164 - Η Μεγάλη συνείδηση

Ν. Λυγερός

Η Μεγάλη συνείδηση
είναι απαραίτητη
γιατί η μικρή
βλέπει
μόνο την τοπική
ιστορία
που δεν εξηγεί
την ολική
ενώ είναι
αναγκαία
για την κατανόηση
της γενοκτονίας.