51165 - Ένας νέος κόσμος

Ν. Λυγερός

Ένας νέος κόσμος
άνοιξε
με το Maple 2020
και ο μαθητής
ανακάλυψε
νέες δυνατότητες
απεικόνισης
των προβλημάτων
προς επίλυση
γιατί ο υπολογιστής
λειτουργεί ήδη
ως στοιχειώδης
υπερδομή
που υπερστηρίζει
κάθε προσπάθεια,
κάθε πείραμα
που αποτελούν
νέα ανοίγματα
και δημιουργούν
νέες γέφυρες
με άλλους
κόσμους.