51166 - Η εικόνα του Μαθητή

Ν. Λυγερός

Η εικόνα του Μαθητή
άλλαξε
μόλις είδε
τις πρώτες
συναρτήσεις
σε τρεις διαστάσεις
γιατί μπορούσε πια
να αντιληφθεί
ακόμα
και την κίνηση
στο διάστημα
χάρη
στις δυνατότητες
διαδραστικότητας
που επιτρέπει
να ζήσει
το πολλαπλό
βλέμμα
που θα προσφέρει
βαθύτητα
ακόμα
και στην επιφάνεια.