51182 - Τα μνημεία

Ν. Λυγερός

Τα μνημεία
της Γενοκτονίας
δίνουν
έμφαση
στη θυματολογία
και φαίνεται
η λύπη
ενώ οι εικόνες
των Αγίων
δεν τους παρουσιάζουν
μόνο ως θύματα
αλλά
ως παραδείγματα
εξαιρετικών
ανθρώπων
που δίνουν
δύναμη
στους άλλους
πιστούς.