51183 - Οι Mετα-αθώοι

Ν. Λυγερός

Οι Mετα-αθώοι
είναι
οι Αθώοι
που μετά
από το έργο
των Δίκαιων
γίνονται
οι ίδιοι
Δίκαιοι
για να προστατέψουν
τους άλλους
Αθώους
επειδή
πρέπει
η Ανθρωπότητα
να περάσει
στην αντεπίθεση
ενάντια
στη βαρβαρότητα.