51187 - Η Μεγάλη Συνείδηση

Ν. Λυγερός

Η Μεγάλη Συνείδηση
είναι αυτή
που αντιλαμβάνεται
ότι η επιστροφή
της μνήμης
είναι απαραίτητη
ενώ η μικρή
θεωρεί
ότι η αναγνώριση
επαρκεί
λόγω του πόνου
που έχει υποστεί.