51188 - Τα μνημεία

Ν. Λυγερός

Τα μνημεία
της τριάδας
της γενοκτονίας
πρέπει
να έχουν
στρατηγικές
τοποθεσίες
για να ενοχλούν
αποτελεσματικά
το σύστημα
της Γενοκτονίας.