51190 - Μας επιτρέπει

Ν. Λυγερός

Μας επιτρέπει
να κάνουμε
υπερβάσεις
η πίστη
γι’ αυτό
μην ξεχνάς
την δύναμή της
όταν πρέπει
να ξεπεράσεις
εμπόδια
που έπλασε
η βαρβαρότητα.