51199 - Με το 641

Ν. Λυγερός

Με το 641
ο Euler
κατάφερε
να βρει
αντιπαράδειγμα
στην εικασία
του Fermat
και αυτό
αποδεικνύει
άλλη μια φορά
την ιδιοφυΐα του.