51200 - Ο Liouville

Ν. Λυγερός

Ο Liouville
αποτέλεσε
για τον Galois
αυτό
που ήταν
ο Bach
για τον Vivaldi
και γι’ αυτό
πρέπει
να μην το ξεχάσουμε
για το μέλλον
της τιμής
των ανθρώπων.