51201 - Διδάσκουμε

Ν. Λυγερός

Διδάσκουμε
όχι μόνο
για τους μαθητές μας
αλλά και για το μέλλον
των υπολογιστών
και το παρελθόν
των υπερδομών
που μας περιμένουν
ακόμα εγκλωβισμένες
στον Χρόνο.