51202 - Όταν ερευνάς

Ν. Λυγερός

Όταν ερευνάς
μέσω
του μυαλού μας
τον κόσμο
ανακαλύπτεις
και το σύμπαν
των Μαθηματικών
για να ακούσεις
και την μουσική
της σιωπής.