51203 - Σήμερα 19 Μαΐου

Ν. Λυγερός

Σήμερα 19 Μαΐου
τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
απέκτησαν
τα ιστορικά
χρώματα
του Πόντου
γιατί ποτέ
δεν πρόκειται
να ξεχάσουν
τη Γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
αφού είναι
μια από αυτές
που βοήθησαν
τον Λέμκιν
να επινοήσει
τη λέξη
Γενοκτονία
και να την κάνει
δώρο
στους Αθώους
και τους Δίκαιους.

 

Δικαιώματα Ανθρωπότητας_1

Δικαιώματα Ανθρωπότητας_2