51203 - Σήμερα 19 Μαΐου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Σήμερα 19 Μαΐου
τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
απέκτησαν
τα ιστορικά
χρώματα
του Πόντου
γιατί ποτέ
δεν πρόκειται
να ξεχάσουν
τη Γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
αφού είναι
μια από αυτές
που βοήθησαν
τον Λέμκιν
να επινοήσει
τη λέξη
Γενοκτονία
και να την κάνει
δώρο
στους Αθώους
και τους Δίκαιους.

 

Δικαιώματα Ανθρωπότητας_1

Δικαιώματα Ανθρωπότητας_2