51208 - Η Εγκυκλοπαίδεια

Ν. Λυγερός

Ενώ το λεξικό
ασχολείται
με λήμματα
που είναι λέξεις
για την επικαιροποίηση
του λεξιλογίου
η εγκυκλοπαίδεια
μελετά μόνο
τα λήμματα
που είναι σκέψεις
γιατί είναι
διαχρονικές
επειδή το πρώτο
κοιτάζει τον αναγνώστη
ενώ η δεύτερη
βλέπει τον στοχαστή
έτσι βλέπεις
ότι το θέμα
είναι πιο ισχυρό
από το λήμμα.