51210 - Πώς μπορεί

Ν. Λυγερός

Πώς μπορεί
μια συνθήκη
να έχει επιπτώσεις
και μετά
από δεκαετίες
και να προκαλέσει
προβλήματα
σε αθώους πληθυσμούς
που δεν ήξεραν πια
για ποιο λόγο
έπρεπε
να υποστούν
μια πράξη
βαρβαρότητας
που δεν είχε πια
κανένα νόημα.