51211 - Δεν είδες

Ν. Λυγερός

Δεν είδες
ακόμα
το βάθος
που κρύβει
η έννοια
της γενοκτονίας
γι’ αυτό πρέπει
να έχεις αντοχές
για ν’ ακούσεις
το μέλλον.